Back to the top

Cookies- & Privacybeleid

PRIVACYBELEID

HAVENSAFARI, handelend onder EllenKlaus.nl  hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. EllenKlaus.nl respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

In deze privacyverklaring:
• onze gegevens;
• wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
• wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
• voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
• wat uw rechten zijn;
• wat wij doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
• hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing als u www.havensafari.nl of www.ellenklaus.nl  bezoekt of u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Onze gegevens:
HAVENSAFARI

Handelend onder EllenKlaus.nl

Westeinde 346

1647 MT BERKHOUT

Telefoonnummer: 0624253539
KvK-nummer: 37106496
www.ellenklaus.nl
info@ellenklaus.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Persoonsgegevens vragen wij alleen voor zover dat nodig is. Uw persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

  • voor het verstrekken van gevraagde informatie;
    • om nieuwsbrieven te versturen;
    • om uitnodigingen voor onze activiteiten te versturen;
    • voor algemene of gerichte aanbiedingen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. EllenKlaus.nl verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Uw rechten
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u heeft ingevuld. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuurt u dan een e-mail naar info@ellenklaus.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? In dat geval heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuurt u een verzoek naar info@ellenklaus.nl

We vertrekken persoonsgegevens aan Mailchimp om nieuwsbrieven uit te sturen, dit doen wij alleen als u zichzelf hiervoor heeft aangemeld. Uiteraard heeft u het recht om dit te beëindigen. U kunt uzelf afmelden voor de nieuwsbrieven door middel van de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail naar info@ellenklaus.nl  te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat persoonsgegevens niet op straat terechtkomen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. De websites onder beheer van EllenKlaus.nl maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EllenKlaus.nl  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@ellenklaus.nl

HAVENSAFARI 2019

© Fotografie: Kenneth Stamp
© Fotografie: Leo Tates
Cookies- & Privacybeleid